Hamid Hamidettin Ateş Efendi kimdir?

hamidettin ateş efendi hayati hizmetleri

Bu yazımızda Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesinin bânîsi, hayır hizmetlerinin öncüsü, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamid Hamidettin Ateş Efendi‘nin hayatından ve hizmetlerinden bahsedeceğiz.

darende somuncu baba türbesi ve külliyesi
Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi / Darende – Malatya

Darende Somuncu Baba Külliyesi

Anadolu’nun manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri 1412 yılında Darende‘de vefât etmiş ve halvethânesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Uzun yıllar Zaviye ve Medrese olarak insanlığa hizmet eden, Şeyh Hamid-i Veli Camii’nin bâniliğini, Somuncu Baba Hazretlerinin ahfâdı üstlenmiştir. Onun neslinden gelen evlatları, türbenin îmar ve ihyâsı için hizmetlerde bulunmuştur.

Yıldırım Beyazıt Han döneminden itibâren Osmanlı Sultanları da Somuncu Baba Hazretlerinin evlatlarına sahip çıkmış, gönderdikleri fermanlar ile bu aileye destek olmuştur. (Geçmişten Günümüze Somuncu Baba Külliyesi yazımızda Somuncu Baba Hazretlerinin ahfâdının hizmetlerini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.)

osman hulusi efendi somuncu baba türbesi yanında darende
Osman Hulusi Efendi ecdâdı Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi Yanında

20.yüzyılın başlarında Hatip Hasan Feyzi Efendi, Camii mütevellisince imam-hatip olarak görevlendirilmiş ve çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Hasan Feyzi Efendi’nin 1945 yılında vefâtından sonra imam-hatiplik görevi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerine verilmiştir. Osman Hulusi Efendi 1953 yılına kadar fahri olarak yürüttüğü bu görevi emekli olduğu 1987 yılına kadar devam ettirmiş, kurduğu dernekler vasıtası ile Camiinin bâniliğini üstlenmiş, çeşitli hizmetlerde bulunmuştur.

1990 yılında vefât eden Osman Hulusi Efendi, Türbenin hazîre kısmına defnedilmiştir. Osman Hulusi Efendi’nin vefâtından sonra, Somuncu Baba Külliyesinin bâniliğini oğlu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi üstlenmiştir.

recep tayyip erdoğan darende somuncu baba ziyaret hamidettin ateş efendi
Recep Tayyip Erdoğan’ın Somuncu Baba Külliyesi Ziyareti

Hamit Hamidettin Ateş kimdir?

Hamid Hamidettin Efendi 1960 yılında Darende‘nin Zaviye Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacı Naciye Hanım’dır. İlk, orta ve lise öğre­ni­mi­ni Darende’de tamamlamıştır. Çocukluk yıllarından itibaren Osman Hulûsi Efendinin özel ihtimam ve gayretleri ile yetişmiş, babasının yüksek ahlâk ve seciyesini, hizmet anlayışını yaşayarak öğrenmiştir.

1979 yılında Elbistan Müftüsü merhum Ahmet Bilici Hoca Efendi’den Arapça tahsili görmüştür. Askerlik vazifesinden sonra, İstanbul Bayezid Camii imam-hatibi hâfız-ı kurra merhum İsmail Biçer Hoca Efendi’den aşere-i takrîb üzere Kur’an-ı Kerim ta’lim ve terbiye derslerine devam etmiş; aynı zamanda İstanbul emekli müftüsü Abdurrahman Şeref Güzelya­zı­cı’nın talebelerinden Yusuf Deniz Hoca Efendi’den Arapça dersleri almıştır.

1986 yılında Sivas il merkezinde Selim Ağa Camii imam-hatibi olarak göreve başlamıştır. 1987 yılında Darende Çarşı Zaimoğlu Camii’ne tayin olmuş ve burada bir yıl kadar görev yaptıktan sonra, babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendinin emekli olması üzerine Darende Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii imam-hatipliğine atanmıştır. Emekli olduğu 2014 yılına kadar Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmıştır.

hamidettin ateş efendi şeyh hamid-i veli somuncu baba camii imam hatip
Hamidettin Ateş Efendi Şeyh Hamid-i Veli Camii’nde

Hulusi Efendi Vakfı Başkanı

Osman Hulûsi E­fen­­di’­nin 14 Haziran 1990 tarihinde vefâtın­­dan sonra Es-Seyyid Os­man Hulûsi Efendi Vakfı Genel Başkanı olarak yürütülecek hizmetler Hamid Hamidettin Ateş Efendi ’nin uh­de­­sine tevdî edilmiştir. Aynı zamanda ilçedeki birçok hizmet amaçlı derneğe (Darende İmam-Hatip Lisesi Derneği, Darende İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Mes­­lek Lisesi, Aşağı Ulupınar Merkez Camii Yaptırma Dernekleri vb) başkanlık etmiştir. Özellikle Somuncu Baba Külliyesi’ne yaptığı hizmetlerin neticesi olarak Darende, ülkemiz genelinde takdir gören bir merkez halini almıştır.

Hulûsi Efendi Vakfı başkanlığında yaptığı hizmetlerden dolayı; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İç işleri bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler, Kaymakamlık ve Belediye düzeyinde çeşitli taltif ve takdirnameler ile ödüllendirilmiştir.

Hamidettin Ateş Efendi, yüce devletimizin bekâsı, şanlı bayrağımızın ilelebet semâlarda dalgalanması için milli-manevi değerlere bağlı olarak, Vakıf hizmetlerinin yürütülmesine devam etmektedir.

hamid hamidettin ateş efendi kimdir

Hizmetlerinden bazıları

Vakıf Genel Başkanı olarak yapımına vesile olduğu bazı hizmetler şunlardır:

 • Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Adına Sempozyumlar, Paneller ve Kültür Etkinlikleri düzenlenmesi.(1991-2019)
 • Arşiv Belgeleri Işığında Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hz’nin hayatını anlatan eserlerin hazırlanması(1992-2013)
 • Darende İlahiyat Fakültesinin fizikî alt yapısının oluşturularak açılması (1993).
 • Darende Anadolu İmam-Hatip Lisesi ilave inşaatı (1994).
 • Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi’nin restorasyon çalışma­ları (1990-2001)
 • Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi Yeni Cami Bölümü İnşaatı(2009-2013)
 • Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesinin açılması(2005)
 • Darende Ulu Camiinin (1500 kişi kapasiteli) restorasyonu ve hizmete açılması (1994).
 • Tabiinden Abdurrahman Gazi Medişeyh Camii ve Türbe inşaatı (1997).
 • 500 kişilik Hulûsi Efendi Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı ve Açılması (1997).
 • 150 kişilik Ayşe Sıdıka Hanım Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı ve Açılması (1998)
 • Ahmet Şemsettin Ateş Erkek Öğrenci Yurdunun Açılması(2008).
 • Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevînin Yeni Baskılarının yaptırılması (1996-2006-2014).
 • Mektûbat-ı Hulûsi-i Darendevînin ilk baskısının yaptırılması (1996).
 • Şeyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler adlı Hulûsi Efendi’nin eserinin yayınlanması (1999).
 • Somuncu Baba Kütüphane Araştırma ve Kültür Merkezi’nin kurulması ve Darende ile ilgili çeşitli araştırmaların ve yayınların yaptırılması (2000).
 • 200 Yataklı Hulûsi Efendi Hastanesinin inşaatına başlanması ve hizmete açılması (2000-2006).
 • Kudret Havuzunun modern bir tesise kavuşturularak hizmete açılması (2001-2013).
 • Aşağı Ulupınar Merkez Camii inşaatının başlatılması.
 • Gedikağzı Hulûsi Efendi Camii inşası.
 • Balaban Abdurrahman Erzincanî yatılı kuran kursunun eğitime başlaması
 • Ülke genelinde binlerce yükseköğretim öğrencisine burs yardımlarının yapılması
 • Hulûsi Efendi ağaçlandırma sahaları oluşturularak çeşitli türlerde fidan dikilmesi ve hatıra ormanları oluşturulması.
 • Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliğinin yaptırılması (2005).
 • İstanbul Miniatürk’te Somuncu Baba Külliyesi maketine yer verilmesi(2011)
 • Aylık İlim Kültür Edebiyat ve tarih dergisi Somuncu Baba Dergisinin yayın hayatına başlaması(1994)
 • Nasihat Yayınları aracılığı ile yeni yayınların okuyuculara ulaştırılması
 • Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nun Açılması ve Yüzlerce Hâfızın yetiştirilmesi
 • Hacı Fatma Tunç Kız Hafızlık Kur’an Kursu’nun Açılması(2016)
 • Yukarıulupınar İbrahim Yüksek Mescidi inşası ve hizmete açılması (2017)
 • Yurt içi ve yurt dışında binlerce aileye gıda paketi, alışveriş kartı ve kurban yardımlarında bulunulması
 • Somuncu Baba Külliyesi avlusunda binlerce kişilik Hulusi Efendi İftar Sofralarının kurulması
 • Somuncu Baba Hz’nin adını yaşatmak adına her ilde Somuncu Baba Ekmeği Dağıtımının yapılması

hamidettin ateş efendi darende hulusi efendi vakfı

Bütün insanlığa hizmeti, Allah’a hizmet kabul eden bir anlayışı benimseyen Hamid Hamidettin Ateş Efendi, hayrî hizmetlerine Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak devam etmekte ve Vakıf medeniyetinin yaşatılması için özveriyle gayret göstermektedir.

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Küllliyesi başta olmak üzere Darende ve ülkemiz için gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunar teşekkür ederiz.