Somuncu Baba Külliyesi’nde Ramazan

ramazan-iftar-sofrasi-darende

Ramazan Ayınız Mübârek Olsun

İslâm âlemi olarak rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan‘a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaşma ve kardeşlik duygularının zirve yaptığı bu ayda yaptığımız ibadetlerimizin ve sosyal yardımların yıl boyunca artarak devam etmesini Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.

Ülkemizin önemli inanç merkezlerinden biri olan Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi, Ramazan ayında da binlerce misafir ağırlıyor. Gelen ziyaretçilerin Ramazân-ı Şerîfi daha güzel geçirebilmeleri için Külliye’de çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

somuncu baba camii iftar
Somuncu Baba Külliyesi Hulusi Efendi İftar Sofrası

Hulusi Efendi İftar Sofraları

Her yıl geleneksel olarak Somuncu Baba Külliyesi avlusunda kurulan Hulusi Efendi İftar sofralarında binlerce kişi iftar sevincini paylaşıyor. Yurdun dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, yolcular ve misafirler Şeyh Hamidi Veli Hazretleri‘nin manevi gölgesinde iftar açmanın mutluluğunu yaşıyor. Ziyaretçi yoğunluğunun en fazla yaşandığı cumartesi ve pazar günlerinde kurulan iftar sofralarında Külliye’ye gelen misafirler Taç Kapı’da kuyruğa girerek yemeklerini alıp avluda kurulan iftar sofralarında iftar saatini bekliyor. Ezân-ı Muhammedî’nin okunmasıyla açılan iftarlar farklı şehirlerden bir araya gelen farklı kültürlerin buluşmasına olanak sağlıyor.

mukabele-programi-darende
Somuncu Baba Külliyesi Mukabele Programı

Mukabele Programları

Mukâbele sözlükte karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur’an literatüründe ise mukabele: Cebrâil (as)’ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimiz(sav)’e gelerek Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazân-ı Şerîf’in en önemli vasfı Kur’ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah Efendimiz(sav) her Ramazan Cebrâil’le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur’ân’ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Mübarek ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar. Hattâ Zeyd bin Sâbit gibi sahâbîler de bu son aya, bu mukâbeleye iştirâk ettiler. Bugünkü mukâbele geleneği de işte bu esâsa dayanmaktadır.

Ayrıca Kur’an okumanın önemli hakkında İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Efendimiz(sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İşte bu sebeple İslâm âlemi mukabeleye ayrı bir önem vermektedir. Her yıl ramazan ayında camilerimizde düzenlenen mukabele programlarına katılan müslümanlar Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olduğu bu mübârek ayı en güzel şekliyle değerlendirmeye çalışmaktadır.

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi‘nde de her yıl düzenli olarak mukabele programları düzenlenmektedir. Sabah namazı öncesi ve öğle namazı sonrası olmak üzere günde iki defa düzenlenen mukabele programlarına hem gençler hem de yaşlılar büyük ilgi göstermektedir. Böylece Mukabele Geleneği devam ettirilmektedir.

teravih namazı darende
Somuncu Baba Külliyesi’nde Teravih Namazı

Teravih Namazı

Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki “terviha” kelimesinin çoğulu olan teravih, Ramazan Ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade etmektedir.  Peygamber Efendimiz(sav) Ramazan gecelerini ihyâ etmeye teşvîk ederek şöyle buyurmuşlardır:

“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” (Buhârî, Terâvih, 1; Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 2)

Bu sebeple ashâb-ı güzîn efendilerimiz Ramazan gecelerinde uzun uzun ibâdet etmeyi îtiyâd hâline getirmişlerdir. Hazreti Peygamberden gelen edeple Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi‘nde teravih namazları ayrı bir huşû içerisinde edâ edilmektedir. Genciyle yaşlısıyla birlikte iştirak edilen namazlarda salavâtı-ı şerîfeler ve ramazan ilahileri ile gönüller dinlendirilmektedir.

sakalı şerif ziyareti
Somuncu Baba Külliyesi Sakalı Şerif Ziyareti

Sakal-ı Şerif Ziyareti

Peygamber Efendimiz(sav)’in mübarek sakalına veya saçına genel bir kavram olarak sakal-ı şerif veya lihye-i şerif denilir.  Efendimiz(sav)’in tıraş olurken, kestiği mübarek sakal tellerini bazen sahabelere teberrüken verdiği rivayet olunmuştur. Bununla beraber Efendimiz(sav)’e ait her şeyi titizlikle muhafaza eden sahabeler, Efendimiz(sav) tıraş oldukça sadece sakallarından değil saçından kesilen mübarek tüyleri de muhafaza etmişlerdir.

Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 18. yüzyılda Darende‘ye hediye edilen Sakal-ı Şeriflerden bir tanesi de Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii‘nde yer almaktadır. Yüzyıllardır titizlikle korunan sakalı şerif önemli gün ve gecelerde misafirlerin ziyaretine açılmaktadır. Ramazan ayında Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramının birinci günü ziyarete açılan sakalı şerife ziyaretçiler büyük ilgi göstermektedir.

Somuncu Baba’da Ramazan

Sizleri de Ramazan-ı Şerîfi dolu dolu yaşamak üzere Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’ne bekliyoruz! Ramazan ayına özel hazırlanmış tanıtım filmimizi izleyebilirsiniz.