Somuncu Baba’dan Tavsiyeler

somuncu-baba-tavsiyeler

Somuncu Baba’dan Tavsiyeler

Somuncu Baba Dergisi yazarlarından Mürsel Gündoğdu, Somuncu Baba Dergisi‘nde yayınlanmış yazı serisinde, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri’nin bizlere bırakmış olduğu “Arkadaşlarıma ve yolumuzdan gidenlere tavsiyelerim” başlıklı tavsiyelerini konu edinerek günümüz insanının bu tavsiyelerden alması gereken dersleri kaleme aldı. Sayfamızda gerek tavsiyelerin tamamını gerekse de ayrıntılı açıklamalarını bulabilirsiniz. Tavsiyelere giriş mâhiyeti taşıyan bu yazıda yazar, nasihat ve tavsiye kavramları üzerinde durmakta ve Somuncu Baba‘nın bizlere bıraktığı Tavsiyeler‘i örnek göstermektedir.

somuncu-baba-turbesi-darende
Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi / Darende – Malatya

Nasihat ve Tavsiyeler

Bizler nasihat ve tavsiye pınarlarının besleyip büyüttüğü eşsiz bir medeniyetinin çocuklarıyız. Yeryüzünün bozkırlarına adalet¸ barış ve kutlu bir medeniyet armağan etmiş bu toprakların insanları¸ her biri göğün konaklarında burç mesabesinde olan âlimlerimizin¸ gönül adamlarımızın yüzyılları aşan nasihatleriyle zihinlerini aydınlatmış ve ruhlarını arındırmıştır. Bu coğrafyada bitip tükenmek bilmeyen dünyevi arzuların¸ heva ve hevesin kararttığı gönüller için manevi hastalıkların tabibi olan üstadlarımızın tavsiye ve nasihatlerinin misali¸ pütürlü taşları okşaya okşaya cilalayan berrak suların etkisi gibi olmuştur.

Ne şanslıyız ki binlerce yıl ötelerden söylenmiş olan hikmet yüklü tavsiyelerimiz vardır ve o tılsımlı sözlere kulak kabarttığımız zaman kurak gönüllerimizi bir bahar mevsimi gibi yeşerten nasihat pınarlarımız olagelmiştir. Onlar ki karanlığa saplandığımız zaman yolumuzu aydınlatan bir kandil olan ve günaha saplanma tehlikesiyle karşılaştığımızda ise bir zırh gibi ruhumuzu örten¸ koruyandır. Zira hikmet erbabının gönlünden damlayan nasihatler¸ günlük hayatın meşgaleleri arasında sıkışan ve bunalan gönüllerimiz için çöle yağan sağanak yağmur etkisi yapmaktadır.

Yürekten Söylenen Sözler

Gök gürültüleri göğün hıçkırıklarıdır ve yağmurlar¸ göğün gözyaşlarıdır. Yağmurun toprağı yeşertmesi¸ coşturması ve bereketlendirmesi o berrak suyun riyasız ve gösterişten uzak olarak göğün yüreğinin en derininden sudûr etmesindendir. Gönül erbabımızın nasihat ve tavsiyelerinin de ruhlarımıza bir ok misali tesir edişi o güzel insanların bunları sadece söz olarak değil hal diliyle yaşadıktan sonra gönüllerinden taşırmaları nedeniyledir. Zira söz ancak yürekten söylenirse gönüllere tesir edebilir ve yaşanmamış sözün diğer insanlara en ufak bir tesiri söz konusu değildir.

Gönül dehlizlerimizin tabipleri olan hikmet erbabının tavsiyelerini dinlemekten uzaklaşan insanlığın ne türden belalara¸ musibetlere maruz kaldığını hayret ve dahi dehşet içinde seyretmekteyiz. Gözlerimizin ilahi hakikatleri görmekten uzaklaşması¸ gönüllerimizin kat be kat paslanması ve kulaklarımızın göklerden süzülen eşsiz ilhamları işitmeyişi bu yüzden değil midir? İlahi aşkın ve Allah sevdasının harman olduğu bu topraklarda aşksızlığa ve sevdasızlığa maruz kalışımızın nedeni de bu değil midir? Yeşerip tomurcuğa durma derdinde olmayan ağacın yakılacak kuru odundan farkı yoktur ve ilahi aşka¸ sevdaya yazılmayan insanın kuru ağaçtan ne gibi farkı olabilir?

somuncu-baba-kulliyesi
Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi / Darende – Malatya

Somuncu Baba Hazretleri¸ Özge Bir Nasihat Pınarıdır

Somuncu Baba Hazretleri¸ bir gönül çağlayanı ve katmerli güllerin ana vatanının özge nasihat pınarıdır. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri:

“Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol”

Buyurarak gönül erlerine en büyük tevazunun hikmet aşısını yaptığı gibi¸ ecdadı Somuncu Baba Hazretleri de en büyük nasihat erbabından birisidir aynı zamanda. O’nun “Arkadaşlarıma ve yolumuzdan gidenlere tavsiyelerim” adıyla zikrettiği on bir nasihati¸ insanlığın günah ve riyanın girdabında can çekiştiği günümüzde gönüllerimizi mâsiyetten koruyacak¸ arındıracak ve durultacak bir kalkan olarak önümüzde durmaktadır. Günümüzün şirazesinden kaymış görünen toplumları¸ en az hava kadar su kadar bu tavsiyelere muhtaçtır.

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri on bir nasihati şöyledir;

 • Gizli ve aşikâr her yerde Allah’tan korksunlar.
 • Az yesinler¸ az konuşsunlar¸ az uyusunlar.
 • Avâmın arasına az karışsınlar.
 • Tüm mâsiyet ve kötülüklerden uzak dursunlar.
 • Daima şehvetlerden kaçınsınlar.
 • İnsanların elindekilerden ümitlerini kessinler.
 • Tüm zemmedilmiş sıfatları terk etsinler.
 • Övülen sıfatlarla süslensinler.
 • Şiir ve şarkı (günaha götürüyorsa) dinlemekten kaçınsınlar.
 • Ayrı bir görüşle¸ kendini cemaatten ayrı bırakmasınlar.
 • Aç olarak ölseler bile şüpheli hiçbir lokmayı yemesinler.

Bu Tavsiyelerin tasavvufi ve ilmi açıklamalarını ilerleyen yazılarımızda bulabilirsiniz.