Osman Hulusi Efendi Kimdir?

hulusi efendi kitap

İnsanlığa Adanmış Bir Ömür – Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi(ks)

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri‘nin soyu ve evlatları yazımızda da bahsettiğimiz üzere, Somuncu Baba Hazretleri’nin nesli oğulları Yusuf Hakîki ve Halil Taybi vasıtası ile günümüze kadar ulaşmıştır. Bu soydan âlim ve fâzıl zâtlar yetişmiştir. 20.Yüzyılın tanınmış simâlarından âlim, mütefekkir, mutasavvıf ve divân şâiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi de Somuncu Baba’nın neslinden gelen bir Allah dostudur. 

1914-1990 yılları arasında Darende‘de yaşayan Osman Hulûsi Efendi soy bakımından 12. batından Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri‘ne oradan da Hz. Muhammed (sav) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimiz(sav)’in soyundandır. Yani Seyyid’dir. Babası Somuncu Baba ahfâdından Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fâtıma hanımdır.

somuncu-baba-hulusi-efendi
Osman Hulûsi Efendi – İmam-Hatiplik Yılları

Somuncu Baba Ocağında Ecdâda ve İnsanlığa Hizmet

Osman Hulûsi Efendi‘nin babası Hatip Hasan Efendi uzun yıllar Somuncu Baba Camii imam-hatipliği görevinde bulunmuştur. 1945 yılında yaşanan tifo salgınında vefât eden Hatip Hasan Efendi’den sonra imam-hatiplik görevi Osman Hulûsi Efendi‘ye verilmiştir. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii‘nde görev yapmıştır.

Somuncu Baba Hazretleri‘nin vefâtının ardından soyundan gelen evlatlarının yaptığı gibi Osman Hulûsi Efendi de Somuncu Baba’dan miras kalan insanlığa hizmet görevini hayatı boyunca devam ettirmiştir. Hem Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi cemaati ile yakından ilgilenmiş, hutbeleriyle onların gönüllerine hitâb etmiş hem de caminin fiziksel ihtiyaçları için kurulan derneklere başkanlık ederek caminin ve türbenin ihyâ edilmesi ve sonraki nesillere en güzel şekliyle bırakılması için hizmet etmiştir.

Her zaman halkın yanında Hakk’la beraber olma yüceliğini, Hulusi Efendi(ks)’nin şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür. Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlâkıyla sergilemiştir. “Allah güzeldir, güzel olanı yapar” prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Yapılan hizmetleri Allah için yapmış ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biri haline gelmiştir.

1986 yılında başkanlığını yaptığı dernekleri tek bir çatı altında toplayarak Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı‘nı kurmuştur. 30 yılı aşkın süredir ülkemiz ve memleketimiz için hizmet veren Vakıf, günümüzde eğitim, sağık, sosyal yardımlar, tarihi eserlerin restorasyonu, inşaat, evre düzenleme ve kültürel alanlarda ülke genelinde hizmet vermektedir. Ayrıca Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi‘nin restorasyon, genişletme, tamir, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları Vakıf bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

osman-hulusi-efendi-darende
Osman Hulûsi Efendi Kütüphanesinde

Osman Hulusi Efendi Eserleri

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) aynı zamanda mutasavvıf bir şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi Hulûsi Efendi(ks)’nin; Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri günümüzde araştırmacıların ve akademisyenlerin dikkatini çekmektedir. Ayrıca yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir.

Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı ömrünün son günlerine kadar devam etmiştir. Tarihin derinliklerinde yaşayan, değişik yol ve metodlarla tüm insanlığa hizmet eden büyük mutasavvıflar; Mevlana, Somuncu Baba, Yunus Emre, Alaaddin Attar, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, Abdurrahman-ı Erzîncâni, Fethullah-i Musûli, Taceddin-i Veli gibi Osman Hulûsi Efendi(ks) de kendi asrı olan 20.asırda insanlığa hizmet etmenin neşvesini ve neşesini insanlık âlemine göstermiş, bir insan ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını, güzel ve örnek ahlâkı ile ortaya koymuştur. 14 Haziran 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi’nin kabri şerifleri Somuncu Baba Külliyesi hazîresinde yer almaktadır.

hulusi efendi eserleri
Osman Hulûsi Efendi’nin Eserleri