Somuncu Baba’nın Soyu ve Evlatları

somuncubaba-nesebi-soyu-darende

Somuncu Baba Soyu ve Günümüze Ulaşan Nesli

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri bizim tarihimiz için çok önemli simâlardan bir tanesidir. İnsanlara örnek bir şahsiyet olması hem yaşadığı dönemde hem de kendisinden sonraki dönemlerde insanlara hep yol gösterici olmuştur. Öyle ki yetiştirmiş olduğu talebeler Osmanlı Sultanları ile hep iyi ilişki üzerine olmuşlar, tavsiyeleri ve nasihatleri ile adeta tarihe yön vermişlerdir. Aşkın Sırrı Somuncu Baba Filmi ile Hamidi Veli Hazretleri’nin hayatı ve nesli tekrar merak konusu oldu. Somuncu Baba Kimdir? Yazımızda Hazretin hayatını daha detaylı şekilde okuyabilirsiniz. Böylesine tarihe yön veren bir zâtın günümüze etkileri de elbette kaçınılmazdır. Somuncu Baba soyu ve evlatları ile günümüz insanını da irşâd etmeye devam etmektedir.

somuncubaba-turbesi-darende
Somuncu Baba Hazretleri ve Oğlu Halil Taybi / Somuncu Baba Türbesi Darende

Osmanlı’da Seyyid’lere Verilen Önem ve Nakîbü’l Eşrâf Dairesi

Osmanlı kültüründe Şeyh Hamidi Veli Hazretlerine ve ailesine ayrı bir önem verilmiştir. Osmanlı ülkesinde yaşayan seyyid’lerin kayıtlarını tutan Nâkibu’l Eşraflık dairesi Peygamber Efendimiz(sav)’in neslinden gelen bu aileye de kayıtlarında yer vermiştir. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil ile yaptığımız röportajda Nâkibu’l Eşraf dairesinin görevleri ve Somuncu Baba ahfâdı hakkında bilgiler alabilirsiniz. (röportajı buradan izleyebilirsiniz)

Osmanlı Sultanları Somuncu Baba Hazretleri’nin kendisine ve neseb-i âlisine sahip çıkmış gönderdiği fermanlar ve elçilerle daima yardımında bulunmak istemiştir. SomuncuBaba Hazretlerine dair vakfiyeler hazırlanmış ve bu vakıflar askerlikten ve vergiden muaf tutularak Somuncu Baba soyu ve evlatlarının âlem-i islâma hizmet etmeleri için destek olunmaya çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti Gazi ve Aziz Vakıfları olarak 2 türlü vakıfları tümüyle vergiden muaf tutmuştur. Aziz Vakıfları içerisinde; Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye ait vakıflar, Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait vakıflar, Abdulkadir Geylani’ye ait vakıflar, Hacı Bayram-ı Veli’ye ait vakıflar ve Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’ne ait vakıflar bulunmaktadır. Yani Osmanlı Devleti Padişah kararnamesi ile Somuncu Baba Hazretleri’ne ait vakıfları müstesna vakıflar zümresine dahil etmiştir. Bu sebeple günümüzde Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’ni ziyaret ettiğinizde türbe ve cami içerisinde çeşitli padişah fermanlarını görmeniz mümkündür.

somuncu baba soyu
Somuncu Baba Türbesinde Yer Alan Padişah Fermanları

Somuncu Baba’nın Darende ve Aksaray’da Bulunan Evlatları

Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin 1412 yılında Darende’de vefatından günümüze kadar soyu neseb-i âlisi devam etmiştir. Bu soydan vatana ve millete hizmet eden nice insan yetişmiştir. Hamid-i Veli Hazretleri’nin kabri Darende’de bulunan Abdurrahman-ı Erzincâni Hazretlerinin kızı Necmiye Sultan ile evlendiği bilinmektedir. Bu evlilikten Hamidi Veli Hazretleri’nin 4 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Oğullarının isimleri Yusuf Hakiki, Halil Taybî ve M. Said Taybî, kızının ismi Mahmude ‘dir. Oğullarından Yusuf Hakiki, Aksaray’da kalarak burada hizmetlerde bulunmuş ve Aksaray’da vefat etmiştir. Diğer oğlu Halil Taybi ise hacdan döndükten sonra babası ile birlikte Darende’ye yerleşmiştir. Diğer çocukları hakkında kaynaklarda pek fazla bilgi geçmemektedir.

Hamid-i Veli Hazretleri’nin nesli her iki oğlu vasıtasıyla hem Darende’de hem de Aksaray’da günümüze kadar devam etmiştir. Aksaray’daki torunları Yusuf Hakiki Baba vasıtasıyla, Darende’deki torunları ise Halil Taybi vasıtasıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Şeyh Hamid-i Veli neslinden büyük devlet adamları, âlim ve fâzıl zatlar yetişmiştir. 20.yüzyılın tanınmış mutasavvıflarından ve Divân Şâiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi de bunlardan bir tanesidir. Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi kitabı için Osmanlı arşivlerinde inceleme yapan Prof.Dr. Ahmet Akgündüz, tarihi belgelerle Hamid-i Veli Hazretleri’nin neseb-i âlisine kitabında yer vermiştir. Darende’de düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu ‘na katılan Akgündüz Hoca, kitabın sonuçları hakkında bir de sunum yapmış Somuncu Baba soyu ve günümüze kadar ulaşan silsilenâmeleri sunumunda açıklamıştır. (Prof.Dr.Ahmet Akgündüz’ün Sunumunu Buradan izleyebilirsiniz)

somuncubaba-hulusi-efendi-darende
Somuncu Baba Ahfâdından Osman Hulûsi Efendi – Somuncu Baba Türbesi-Darende

Somuncu Baba Hayatı Özet Bilgiler

Somuncu Baba’nın eşi kimdir?

  • Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Seyyid Abdurrahman Erzincani Hazretleri’nin kızı Necmiye Sultan ile evlenmiştir.

Somuncu Baba’nın kaç çocuğu olmuştur?

  • Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin 4 çocuğu dünyaya gelmiştir. Oğulları Yusuf Hakiki, Halil Taybi ve M. Said Taybî’dir. Kızının ismi ise Mahmude’dir.

Somuncu Baba’nın soyu günümüzde nerededir?

  • Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin soyu günümüzde Darende ve Aksaray’da devam etmektedir. Darende’de soyunu devam ettiren evlatlarından Osman Hulusi Efendi’nin kurmuş olduğu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri’nin türbesini imar etmekte, Hazretin hayatının farklı kitlelerce tanınmasını sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.