Geçmişten Günümüze Somuncu Baba Külliyesi

Geçmişten-Günümüze-Somuncu-Baba-Külliyesi-Belgesel-Darende

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafındanGeçmişten Günümüze Somuncu Baba Külliyesi belgeseli hazırlandı. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi‘nin tarih içerisindeki seyrini anlatan belgeselde, eski ve yeni fotoğraflarla Külliye ve çevresinin 1412 yılından günümüze değişimi ve Somuncu Baba ahfâdının Külliye’ye yaptığı hizmetler ifade ediliyor.

gemisten-gunumuze-somuncu-baba-kulliyesi-darende

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri

Anadolu’nun manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, 1331 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk eğitimini horasan erenlerinden olan babası, Şemsettin Musa Kayserî’den almış, genç yaşlarında ailesinin yanından ayrılarak, ilim irfan peşinde birçok diyâr gezmiştir.

Somunlar Mü’minler nidâsı ile Bursalıların gönlünde taht kurmuş, halk arasında “Somuncu Baba” lakâbını almıştır. Bursa Ulu Camii’nin açılış hutbesini irâd etmiş, ilmî ve manevî büyüklüğü ortaya çıkınca yine yollara revân olmuştur. Ömrünün son kısmında Malatya’nın Darende ilçesini mekân tutan, Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, 1412 yılında Darende’de vefât etmiş, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında, halvethanesinin bulunduğu yere defnedilmiştir.

darende-somuncu-baba-ahfadi-cami-eskidarende-somuncu-baba-ahfadi-cami-eski

Somuncu Baba ahfâdının hizmetleri

14.Yüzyıl tarihi eserlerinden olan dergâh bölümü, zamanla türbe ve câmi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Padişahları, gönderdikleri fermanlarla, Somuncu Baba Hazretlerinin Türbesine ve evlâtlarına sahip çıkmıştır. Bu fermanlar ve belgeler Külliye içerisinde sergilenmektedir. Uzun yıllar Zaviye ve Medrese olarak insanlığa hizmet eden, Şeyh Hamid-i Veli Camii’nin bâniliğini, Somuncu Baba Hazretleri’nin ahfâdı üstlenmiştir. Onun neslinden gelen evlatları, türbenin îmar ve ihyâsı için hizmetlerde bulunmuştur.

Caminin, 1685 yılında inşa edilen minaresi, Somuncu Baba ’nın torunlarından, Abidin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin imam-hatiplik görevinde bulunduğu, 1945-1987 yılları arasında; türbenin çatısı onarılmış, cami içerisine zengin bir kitaplık kurulmuş, bahçe duvarları elden geçirilmiş, Somuncu Baba’dan yadigâr kalan balıklar için, kuyular ile Caminin bağlantısı sağlanarak balıklı havuz inşa edilmiştir.

1990 yılında vefât eden Osman Hulusi Efendi, Türbenin hazîre kısmına defnedilmiştir. Osman Hulusi Efendi’nin vefâtından sonra, Somuncu Baba Külliyesi’nin bâniliğini, Hamid Hamidettin Ateş Efendi üstlenmiştir.

somuncu-baba-turbesi-kulliyesi-restorasyon-mimari-insaat

Somuncu Baba Külliyesi’nde Restorasyon Faaliyetleri

1990 -2000 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından proje çalışmaları yapılmış, Türbe Bölümü aslına uygun şekilde restore edilmiştir. Ziyaretçi sayısının artması ile türbe bölümüne ilave olarak, 2002 yılında Orta Cami Bölümü hizmete açılmıştır. Gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek ve Osmanlı’dan günümüze miras kalan Külliye kültürünün yaşatılması gayesiyle, 2009 yılında temelleri atılan, Somuncu Baba Külliyesi Yeni Cami Bölümü, inşaatı tamamlanarak 15 Haziran 2013 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir.

seyh-hamidi-veli-somuncu-baba-turbesi-kulliyesi-darende-malatya

Sizleri de bekliyoruz

Her yıl binlerce misafir ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi dâhilinde; Somuncu Baba Türbesi, Hulusi Efendi Hazîresi, Orta ve Yeni Cami Bölümleri, Müze, Kütüphane, Tac Kapı, Hamidiye Çarşısı ve Şadırvan, Kudret Havuzu, Somuncu Baba Çilehanesi ve Tohma Kanyonu mesire alanları bulunmaktadır.

Külliyenin her türlü bakım, onarım, tadilat, temizlik, güvenlik ve çevre düzenleme işleri, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Siz değerli misafirlerimizi de Darende Somuncu Baba Külliyesi’nin manevi atmosferini teneffüs etmeye davet ediyoruz…

Geçmişten Günümüze Somuncu Baba Külliyesi Belgeseli